Focus

Here you can find more information about the event.

poster of the event Focus
Focus

📢 وبینار و کارگاه آنلاینِ "تمرکز"

June 7, 2021, 8 p.m.

#workshop
در جهان امروز، به واسطه تغییر در نوع و سبک زندگی‌ انسان، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه مسئله "تمرکز" قرار گرفته است. از طرفی به دلیل دور بودن از حالتی به نام "تمرکز" ما گاها از اهمیت این مسئله غافل می‌شویم. در وبینار-کارگاه تمرکز تلاش می‌کنیم تا اهمیت تمرکز در زندگی و همینطور شیوه‌های کاربردی توسعه تمرکز را بررسی کنیم. در این وبینار-کارگاه سعی داریم که سوالات زیر را بررسی کنیم:
🔸 چه تئوری‌هایی به مسئله تمرکز پرداخته‌اند؟
🔸 سبک زندگی مدرن چه تاثیراتی بر تمرکز می‌گذارد؟
🔸 چرا این مسئله در زندگی اهمیت دارد؟
🔸 چگونه می‌توان تمرکز را توسعه داد و در سبک زندگی وارد کرد؟
🔸 تمرکز تا چه اندازه می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی ما اثر بگذارد؟

🕦 زمان برگزاری: پنج‌شنبه ۲۰ خرداد ماه، ساعت ۲۰:۰۰
This event is archived.
Upcoming Events | Passed Events