Focus Workshop | 6th iJourney

Here you can find more information about the event and register.

poster of the event Focus Workshop | 6th iJourney
Focus Workshop | 6th iJourney

کارگاه تمرکز | ششمین دوره

Oct. 2, 2022, 7 p.m.

#workshop

🟠 کارگاه آنلاین "تمرکز"


در جهان امروز، به واسطه تغییر در نوع و سبک زندگی‌ انسان، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه مسئله "تمرکز" قرار گرفته است. از طرفی به دلیل دور بودن از حالتی به نام تمرکز، ما گاهی از اهمیت این مسئله غافل می‌شویم. 

در کارگاه تمرکز تلاش می‌کنیم تا اهمیت تمرکز در زندگی و همینطور شیوه‌های کاربردی توسعه تمرکز را بررسی کنیم. 


در کارگاه سعی داریم که سوالات زیر را بررسی کنیم:


🔸 چه تئوری‌هایی به مسئله تمرکز پرداخته‌اند؟

🔸 سبک زندگی مدرن چه تاثیراتی بر تمرکز می‌گذارد؟

🔸 چرا این مسئله در زندگی اهمیت دارد؟

🔸 چگونه می‌توان تمرکز را توسعه داد و در سبک زندگی وارد کرد؟

🔸 تمرکز تا چه اندازه می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی ما اثر بگذارد؟


🕚 زمان برگزاری: یکشنبه، ۱۰ مهر، ساعت ۱۹ الی ۲۱


📍 حضور در این کارگاه‌ها برای عزیزان مقیم ایران #رایگان است.

Registration Form